UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby uzyskać pozwolenie zintegrowane Zanim Nie Przeczytasz Tego!

E i BDO. Aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, firmy muszą raportować swoją działalność związaną z wytwarzaniem odpadów. Muszą również zg

UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby uzyskać pozwolenie zintegrowane Zanim Nie Przeczytasz Tego! pozwolenie zintegrowane

Sprawozdania powinny być składane co roku

Polski rząd przyjął ustawę, której celem jest ochrona środowiska w kraju. Firmom nie wolno wytwarzać odpadów bez zgłoszenia ich do KOBIZE i BDO.
Aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, firmy muszą raportować swoją działalność związaną z wytwarzaniem odpadów. Muszą również zg