W 2022 można dobrze uzyskać pozwolenie zintegrowane ale czy za za 10 lat też?

ania odpadów przez firmy. Celem tego systemu jest upewnienie się, że firmy nie zanieczyszczają środowiska i nie niszczą go. Firmy muszą zgłaszać

W 2022 można dobrze  uzyskać pozwolenie zintegrowane ale czy za za 10 lat też? pozwolenia zintegrowane

Polska jest jednym z krajów na

Polska jest jednym z krajów na świecie, które poważnie traktują ochronę środowiska.

Widać to po tym, jak wprowadzili system raportowania wytwarzania odpadów przez firmy.

Celem tego systemu jest upewnienie się, że firmy nie zanieczyszczają środowiska i nie niszczą go.

Firmy muszą zgłaszać